Landelijke kick-off Musea in Gebaren: 9 mei

Musea in Gebaren gaat landelijk
Inmiddels nemen er 16 Nederlandse musea deel aan het initiatief van Foam en Wat Telt!

Musea in Gebaren wordt vanaf mei 2018 ook landelijk vertegenwoordigd. Naast de negen reeds deelnemende Amsterdamse musea zullen ook Het Amsterdam Museum, museum Boijmans van Beuningen, Centraal Museum Utrecht/Nijntje museum, Drents Museum, Groninger Museum, Van Abbemuseum en de Hortus Botanicus in Leiden rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT) gaan aanbieden.

Het afgelopen half jaar zijn er elf nieuwe dove museumgidsen opgeleid, die momenteel worden ingewerkt in de verschillende deelnemende musea. Verder hebben medewerkers van de musea trainingen gevolgd in toegankelijkheid voor de doelgroep doven en slechthorenden. Daarnaast werkt Musea in Gebaren aan professionalisering door middel van het uitbreiden van een woordenboek (het Museumlexicon) in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum, en het trainen van tolken Nederlandse Gebarentaal.

Veel aandacht en enthousiasme voor toegankelijkheid in kunst & cultuur
Het programma van Musea in Gebaren heeft de afgelopen twee jaar veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Het project begon, op initiatief van Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Wat Telt!,  met acht Amsterdamse musea (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam, Hermitage Amsterdam, De Nieuwe Kerk, Joods Cultureel Kwartier, Tropenmuseum en EYE Filmmuseum). Daarna kwamen al snel verzoeken van andere musea om ook programma’s in NGT met een dove museumgids te organiseren. Musea in Gebaren kenmerkt zich door een unieke werkwijze: door het opleiden van dove mensen tot museumgids, wordt de drempel voor de dove en slechthorende doelgroep om een museum te bezoeken drastisch verlaagd. Doordat doven in hun eigen taal aan programma’s kunnen deelnemen, begeleid door een gids die NGT beheerst, wordt een museumbezoek veel toegankelijker. Zo wordt een brug geslagen tussen kunst en cultuur en de dovengemeenschap.

Landelijke kick-off: 9 mei
Op woensdagavond 9 mei zal Musea in Gebaren op een feestelijke wijze landelijk worden afgetrapt in Foam Fotografiemuseum Amsterdam. De hele avond staat in het teken van ontmoeting: maak kennis met de andere dove en horende bezoekers en geniet samen van fotografie. De avond start met twee bijzondere performances: een poëzie voordracht in NGT door één van de nieuwe museumgidsen (Selena Waas) en een performance in Visual Vernacular door de Italiaanse Giuseppe Giuranna. Visual Vernacular is een vorm van visuele poëzie waarbij er geen gebaren worden gebruikt, maar met het hele lichaam en mimiek wordt gewerkt. Verder is er een inloopworkshop onder leiding van een dove en een horende museumdocent van Foam. Beleef zelf hoe het is om een rondleiding in de Nederlandse Gebarentaal te volgen!

9 mei, 19.00-22.00 Foam Amsterdam. Keizergracht 609
Meld je aan via: https://bit.ly/2JqjpGn
Bekijkt hier het Facebookevenement: https://bit.ly/2uQunBH

Volg Musea in Gebaren via Facebook!

Musea in Gebaren wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het VSB Fonds en het Revalidatiefonds.

Cultuurbotsing

De laatste tijd ben ik me er steeds meer van bewust dat er af en toe botsingen ontstaan tussen de dove en de horende cultuur. Dove mensen worden soms bestempeld als ‘emotioneel’ of ‘erg trots’ door horende mensen. En andersom worden horende mensen soms afgeschilderd als ‘koel’ of ‘iemand die dove mensen er te weinig bij betrekt’. Echter vinden dove mensen zichzelf meestal niet emotioneel, maar proberen ze gelijkwaardig te worden behandeld of sterk te staan in de maatschappij. Horende mensen willen meestal geen dove mensen buitensluiten of koel reageren, maar het zijn zaken waar ze vanuit hun horende cultuur handelen. Het zijn automatismen die ingebed zijn in je eigen leven.

Dit is iets wat altijd wel zal blijven bestaan bij horende en dove mensen. Horende mensen die de dovencultuur niet begrijpen. Dove mensen die de horende cultuur niet snappen. Je kunt erover discussiëren, maar wie heeft er gelijk? Wat is dé waarheid? Volgens mij bestaat die niet. Iedereen leeft in zijn eigen wereld, alleen door te communiceren kun je elkaars werelden overbruggen. Maar wat als je elkaars taal niet spreekt? Elkaars cultuur niet echt (onder)kent? Dan kom je al snel op allerlei misverstanden en daarbij behorende botsingen.

Het is daarom eigenlijk altijd belangrijk om je goed in te leven in de ander. En dat is soms nog knap lastig, want iedereen ziet de wereld vanuit zijn/haar eigen perspectief. Soms denk ik wel eens dat we te snel ervan uit gaan dat de ander hetzelfde is als wij. We zien er allemaal immers ongeveer hetzelfde uit: twee ogen, een neus, een mond, twee armen en twee benen. Maar eigenlijk zijn we aliens voor elkaar, want we leven allemaal op onze eigen planeten.

Als we ons wat meer bewust zouden zijn van de verschillen tussen de mensen en wat minder de neiging zouden hebben om elkaar te veroordelen zouden we elkaars culturen meer kunnen waarderen. Dan kunnen we samen op zoek gaan naar verbinding. En kunnen we samen bruggen bouwen van respect.

broos-augustus-2015