Sociaal ondernemerschap

Wat Telt! gelooft in sociaal en maatschappelijk ondernemerschap. Ondernemen is niet alleen maar winst maken, maar ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen. Samen kunnen we een betere en leukere wereld realiseren.

Dove en slechthorende mensen hebben veel kwaliteiten. Toch is de werkloosheid onder deze groep mensen vrij hoog (de schatting is ruim 50%). Gelukkig komen er steeds meer ondernemende doven en slechthorenden. Dat zijn vaak ambitieuze mensen die hun eigen kansen creëren. Wat Telt! werkt daarom zo veel mogelijk samen met dove en slechthorende professionals.

Zoekt jouw onderneming een zinvolle invulling aan het sociaal ondernemerschap binnen het bedrijf? Wil je wel dove of slechthorende werknemers aannemen maar vind je het nog spannend om ze in dienst te nemen? Huur een freelance professional in en ervaar hoe het is om samen te werken met doven en slechthorenden en maak gebruik van hun specifieke kennis en expertise!

Wil je hierover graag meer informatie? Neem gerust contact op.