Ervaringen

Maren Siebert, Hoofd educatie Foam Fotografiemuseum Amsterdam

“Wat Telt! is voor Foam een belangrijke samenwerkingspartner. Het project Musea in Gebaren had niet zo’n succes kunnen zijn zonder het enthousiasme van Roos en Martine. Doordat ze zoveel passie voelen voor het toegankelijk maken van de Nederlandse samenleving en musea in het bijzonder, zetten ze zich vol overgave in. Het netwerk van Wat Telt is hierbij ongelofelijk belangrijk en wordt altijd met succes ingezet. Roos en Martine zijn bovendien altijd bereid tot meedenken en professioneel in hun aanpak. Ze hebben ons echt de ogen (verder) geopend met betrekking tot de dovencultuur in Nederland. Ik kan ze van harte aanbevelen voor advies/ projectcoördinatie en ondersteuning/ werving/ communicatie/ social media.”

 

Anouk Heesbeen, medewerker Outreach Stedelijk museum Amsterdam

“Door ondersteuning van Roos en Martine is het Stedelijk Museum in Amsterdam nu ook toegankelijk voor doven en slechthorenden – een lang gekoesterde wens. Mede door hun uitgebreide kennis, grote netwerk, grondige aanpak en deskundige begeleiding heb ik de samenwerking als heel prettig ervaren. Zonder WatTelt! hadden wij niet zo’n kwalitatief programma neer kunnen zetten.”

 

Matthijs Bakker, manager Marketing en Communications Foam Fotografiemuseum Amsterdam

“De training van Wat Telt! biedt inzicht en praktische handvatten om de organisatie toegankelijker te maken voor doven en slechthorende doelgroep. Door oefeningen raak je bewust van de andere denkwijze die vereist is om te communiceren, van digitale toepassingen tot een vriendelijk welkom en tot ziens tijdens een bezoek.”

 

Alexander Bosman, manager SWDA

“Op vrijdagavond 3 maart heeft SWDA in samenwerking met Wat Telt! een politieke informatieavond georganiseerd. Zeven verschillende politieke partijen hebben daar hun partijprogramma’s uiteen gezet. Daarnaast waren er stellingen voorbereid die onder de bezielende leiding van Wat Telt! bediscussieerd werden. Het inhoudelijke programma zat goed in elkaar en de samenwerking tussen SWDA en Wat Telt! verliep dan ook op rolletjes.”

Ine Klosters, projectleider Grow2work:

“Voor een bijeenkomst van Grow2Work heeft Roos voor mij een team van 4 organisatoren gecoacht met als doel enerzijds een mooie bijeenkomst te verzorgen en anderzijds de organisatoren voor te bereiden op het arbeidsproces. De wijze waarop Roos coacht voorziet in een begeleidende vorm binnen het ontwikkelproces van de organisatoren. Niet sturend maar in vrij handelen zodat de organisatoren de kans kregen om fouten te maken en daarbij optimaal te leren. Roos was daarbij niet bang te confronteren, steeds met concrete en constructieve feedback. Ik kan Roos van harte aanbevelen.”

Sinds mei 2014 hebben we voor de volgende klanten gewerkt: